ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ¨θεARTίστες¨ Α.Μ.Κ.Ε. 000116803131

 

 

Λαμία 13/8/2021

 

Προς: Μέλη (Ως Πίνακας Αποδεκτών)

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΣ

 

Σύμφωνα με το Νόμο και το καταστατικό της εταιρείας (άρθρο 14 παρ. 1),με πρόταση της Προέδρου της Δ.Ε., αποφασίζεται ομόφωνα η σύγκλιση της ετήσιας γενικής συνέλευσης των μελών της συνεταιριστικής επιχείρησης ¨θεARTίστες¨ την 20/8/2021, ημέρα Παρασκευή και ώρα 17:00 με τηλεδιάσκεψη, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων για τα παρακάτω θέματα:

  1. Έγκριση οικονομικών καταστάσεων διαχειριστικής χρήσης 2020
  2. Υποβολή του ετήσιου προγράμματος δραστηριοτήτων και απολογισμού

 

 

 

 

Με εκτίμηση

Η Πρόεδρος της Διοικούσας Επιτροπής

 

Ευαγγελία Σταματίου

 

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ

1) ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ

2) ΚΑΛΟΓΗΡΟΥ ΟΛΓΑ

3) ΚΑΤΣΟΥΝΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

4) ΤΑΣΟΥΛΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

5) ΙΟΥΛΙΑ ΜΑΡΙΑ ΤΙΤΟΠΟΥΛΟΥ

6) ΝΙΚΟΛΑΟΣ – ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΓΓΕΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

7) ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ ΚΟΡΕΝΤΖΕΛΟΥ

8) ΛΟΥΚΑΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ

9) ΜΠΑΝΙΑ ΕΛΙΣΑΒΕΤ

10) ΚΟΥΚΟΥΦΙΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ