ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ¨θεARTίστες¨ Α.Μ.Κ.Ε. 000116803131

 

 

Λαμία 23/6/2022

 

Προς: Μέλη (Ως Πίνακας Αποδεκτών)

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΣ

 

Σύμφωνα με το Νόμο και το καταστατικό της εταιρείας (άρθρο 14 παρ. 1),με πρόταση της Προέδρου της Δ.Ε., αποφασίζεται ομόφωνα η σύγκλιση της ετήσιας γενικής συνέλευσης των μελών της συνεταιριστικής επιχείρησης ¨θεARTίστες¨ την 30/6/2022, ημέρα Πέμπτη και ώρα 7:30μμ, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων για τα παρακάτω θέματα:

  1. Έγκριση οικονομικών καταστάσεων διαχειριστικής χρήσης 2021
  2. Υποβολή του ετήσιου προγράμματος δραστηριοτήτων και απολογισμού
  3. Εγγραφή νέου μέλους

 

 

 

 

Με εκτίμηση

Η Πρόεδρος της Διοικούσας Επιτροπής

 

Ευαγγελία Σταματίου

 

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ

1) ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ

2) ΚΑΛΟΓΗΡΟΥ ΟΛΓΑ

3) ΚΑΤΣΟΥΝΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

4) ΚΟΥΚΟΦΙΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

5) ΤΑΣΟΥΛΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

6) ΙΟΥΛΙΑ ΜΑΡΙΑ ΤΙΤΟΠΟΥΛΟΥ

7) ΝΙΚΟΛΑΟΣ – ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΓΓΕΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

8) ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ ΚΟΡΕΝΤΖΕΛΟΥ

9) ΛΟΥΚΑΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ

10) ΜΠΑΝΙΑ ΕΛΙΣΑΒΕΤ