ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ¨θεARTίστες¨ Α.Μ.Κ.Ε. 000116803131

 

 

Λαμία 15/9/2020

 

Προς: Μέλη (Ως Πίνακας Αποδεκτών)

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΣ

 

Σύμφωνα με το Νόμο και το καταστατικό της εταιρείας (άρθρο 14 παρ. 1),με πρόταση της Προέδρου της Δ.Ε., αποφασίζεται ομόφωνα η σύγκλιση της ετήσιας γενικής συνέλευσης των μελών της συνεταιριστικής επιχείρησης ¨θεARTίστες¨ την 18/9/2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 17:00 με τηλεδιάσκεψη, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων για τα παρακάτω θέματα:

  1. Έγκριση οικονομικών καταστάσεων διαχειριστικής χρήσης 2019
  2. Υποβολή του ετήσιου προγράμματος δραστηριοτήτων και απολογισμού
  3. Διαγραφή μέλους
  4. Παραίτηση μέλους από τη Διοικούσα Επιτροπή και αντικατάστασή του (ή ψηφοφορία ξανά)
  5. Εγγραφή νέου μέλους

 

 

 

 

Με εκτίμηση

Η Πρόεδρος της Διοικούσας Επιτροπής

 

Ευαγγελία Σταματίου

 

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ

1) ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ

2) ΚΑΛΟΓΗΡΟΥ ΟΛΓΑ

3) ΚΑΤΣΟΥΝΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

4) ΜΕΓΑΛΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

5) ΤΑΣΟΥΛΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

6) ΙΟΥΛΙΑ ΜΑΡΙΑ ΤΙΤΟΠΟΥΛΟΥ

7) ΝΙΚΟΛΑΟΣ – ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΓΓΕΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

8) ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ ΚΟΡΕΝΤΖΕΛΟΥ

9) ΜΑΓΔΑΛΙΝΗ ΧΑΛΒΑΝΤΖΗ

10) ΛΟΥΚΑΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ

11) ΜΠΑΝΙΑ ΕΛΙΣΑΒΕΤ